2019. година

 

ЈАВНА НАБАВКА – АДАПТАЦИЈА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА

Објава о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив 


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА EКСКУРЗИЈА

Одлука о додели уговора – партија 1
Одлука о додели уговора – партија 2
Одлука о додели уговора – партија 3
Одлука о додели уговора – партија 4
Одлука о додели уговора – партија 5
Одлука о додели уговора – партија 6
Одлука о додели уговора – партија 7
Одлука о додели уговора – партија 8
Конкурсна документација
Позив услуге изводјења ескурзије-Поновљен позив

Одлука о обустави поступка јавне набавке
Конкурсна документација
Позив


ЈАВНА НАБАВКA ДОБАРА –
НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ОБРОКА

Одлука о додели уговора – партија 1
Одлука о додели уговора – партија 2
Одлука о додели уговора – партија 3
Конкурсна документација
Позив


ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив 


ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

План набавки за 2019. годину

2018. година

Одлука о додели уговора партија 1 Пекарски производи 2018
Одлука о додели уговора партија 1 Пекарски производи 2018

-Позив ХРАНА ЊЕГОШ 2018
Позив ХРАНА ЊЕГОШ 2018

-Конкурсна документација ХРАНА ЊЕГОШ партије 1 до 3 2018.
Конкурсна документација ХРАНА ЊЕГОШ партије 1 до 3 2018

– Одлука о додели уговора за партију 1. Екскурзија за ученике I разреда
Одлука о додели уговора партија 1. Екскурзија за уценика I разреда

– Одлука о додели уговора за партију 2. Екскурзија за ученике II разреда
Одлука о додели уговора партија 2. Екскурзија за уценика II разреда

– Одлука о додели уговора за партију 3. Екскурзија за ученике III разреда
Одлука о додели уговора партија 3. Екскурзија за уценика III разреда

– Одлука о додели уговора за партију 4. Екскурзија за ученике IV разреда
Одлука о додели уговора партија 4. Екскурзија за уценика IV разреда

– Одлука о додели уговора за партију 5. Екскурзија за ученике V разреда
Одлука о додели уговора партија 5. Екскурзија за уценика V разреда

– Одлука о додели уговора за партију 6. Екскурзија за ученике VI разреда
Одлука о додели уговора партија 6. Екскурзија за уценика VI разреда

– Одлука о додели уговора за партију 7. Екскурзија за ученике VII разреда
Одлука о додели уговора партија 7. Екскурзија за уценика VII разреда

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге извођења екскурзија у школској 2017./2018. години, обликовану по партијама од 1 до 7, ЈН бр. 1.2.1./2018.
Позив Екскурзије Његош 2018

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – Услуге извођења екскурзија у школској 2017./2018. години, обликовану по партијама од 1 до 7, ЈН бр. 1.2.1./2018.
Конкурсна документација ЕКСКУРЗИЈЕ ЊЕГОШ 2018 KONACO

Јавна набавка електричне енргије 20.02.2018.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности електричне енергије, ЈН бр.1.1.2/2018
Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије JN br. 1.1.2./2018

 

 

План јавних набавки за 2017-у годину

Настава у природи 26.10.2017. године

Oбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора 8.11.2017
Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге организовања наставе у природи ученика у школској 2017/2018 години
Конкурсна документација за јавну набавку услуге организовања наставе у природи ученика у школској 2017/2018 години

Јавна набавка – намирница и прехрамбених производа 20.03.2017.године

 

Јавна набавка – екскурзије13.03.2017.године

Обавештење о закљуленом уговору за партију 1.Екскурзија за ученике I разреда
Обавештење о закљуленом уговору за партију 2.Екскурзија за ученике II разреда
Обавештење о закљуленом уговору за партију 3.Екскурзија за ученике III разреда
Обавештење о закљуленом уговору за партију 4.Екскурзија за ученике IV разреда
Обавештење о закљуленом уговору за партију 5.Екскурзија за ученике V разреда
Обавештење о закљуленом уговору за партију 6.Екскурзија за ученике VII разреда

-Одлука о додели уговора за партију 1.Екскурзија за ученике I разреда
-Одлука о додели уговора за партију 2.Екскурзија за ученике II разреда
-Одлука о додели уговора за партију 3.Екскурзија за ученике III разреда
-Одлука о додели уговора за партију 4.Екскурзија за ученике IV разреда
-Одлука о додели уговора за партију 5.Екскурзија за ученике Vразреда
-Одлука о додели уговора за партију 6.Екскурзија за ученике VII разреда
– Позив за подношење понуда број 33 од 13.03.2017.године у поступку јавне набавке услуге извођења екскурзија у школској 2016/2017 години.
– Конкурсна документација за јавну набавку услуге извођења екскурзија у школској 2016/2017 години, број JN 1.2.2./2017.

Јавна набавка електричне енергије JN 1.1.2./2017.године

-Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку електричне енергије
Одлука о додели уговора 23.02.2017.године
 Позив за подношењe понуда, број 15 од 13.02.2017. године за 
набавку електричне енергије, JN 1.1.2./2017
– Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије, број
JN 1.1.2./2017

Настава у природи 21.11.2016. године

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге организовања наставе у природи ученика у школској 2016/2017 години, број 1.2.1./2016

Конкурсна документација за јавну набавку услуге организовања наставе у природи ученика у школској 2016/2017 години, број 1.2.1./2016

Обавештење о закљученом уговору настава у природи у школској 2016/2017 , број 1.2.1./2016

Одлука о додели уговора за наставу у природи у школској 2016/2017, број 1.2.1./2016

Jавнa набавкa добара – намирница и прехрамбених производа JН 1.1.1./2016:

Обавештење о закљученом уговору за партију 1– пекарски производи

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 – намирнице за припремање хране

Обавештење о закљученом уговору за партију 3 – месо и месни производи

Одлука о додели уговора партија 1– пекарски производи

Одлука о додели уговора партија 2– намирнице за припремање хране

Одлука о додели уговора партија 3 – месо и месни производи

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 3, JН 1.1.1./2016

Конкурсна документација за јавну набавку  намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 3, JН 1.1.1./2016

Набавка електричне енергије 25.2.2016:

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору ЈН И‐1/2015 за партију 3. Месо и месни производи

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору ЈН И‐1/2015 за партију 1. Пекарски производи

ЈАВНА НАБАВКА добара – Намирница и прехрамбених производа за школску кухињу

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ број ЈН I-1/2015

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Jавнa набавкa добара – намирница и прехрамбених производа:

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 3, ЈН И-1/2015

Конкурсна документација за јавну набавку  намирница и прехрамбених производа за школску кухињу, обликовану по партијама од 1 до 3, ЈН И-1/2015

Набавка електричне енергије:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – набавка електричне енергије JNMV I-2/2015

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – набавка електричне енергије JNMV I-2/2015

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара – електричне енергије

Конкурсна документација за јавну набавку добара – намирница, хране и пића

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – намирница, хране и пића

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација за преговарачки поступак без објављивања јавног позива