Друга шанса

druga šansa 01

Према резултатима пописа становништва у Србији из 2011. године: око 850.000. одраслих односно 14% становништва  старијег од 15 година нема завршену основну школу ,1.279.116 особа има завршену само основну школу, без икаквих стручних квалификација aбез дана школе је 164.884 особа . Мада је већ више од 50 година на снази закон о обавезном основном образовању, Србија се суочава са проблемом неприхватљиво високог процента становништва без основног образовања. Оваква ситуација даје за право да се констатује да је неписменима и одраслима без основне школе ускраћено право на доступност основном образовању.

Број неписмених и без потпуног основног образовања по
регионима – Попис становништва 2002.

druga šansa 02

Циљ пројекта „Друга шанса“, који се у Србији реализује од 2010. године , био је да се системски развије и тестира програм функционалног основног образовања одраслих. За три године тестирања, нови програм је   омогућио да се 4.535 одраслих лица :

 • врати у школске клупе,
 • да стекну основно образовање и стручну обуку
 • и да од ове школске године ФООО   буде уведен  у редован систем  основног образовања у Србији.

Пројекат „Друга шанса“ је реализован као програм бесплатног основног образовања oдраслих, старијих од 15 година. Намењен је особама које нису стекле диплому завршене основне школе,  било да су школовање прекинули  или никада нису ишли у школу. Од школске 2013/14. године програм се рализује у оквиру редовног система образовања. Поред тога што је у потпуности бесплатан, програм наставе је функционалан и прилагођен одраслим особама, њиховим потребама, интересовањима, животном искуству, породичним и радним обавезама.Осмишљен је тако да оспособи полазнике: да што ефикасније,    брже и лакше савладају знања предвиђена основним образовањем као  и да стекну неопходне личне и професионалне вештине које ће им помоћи да побољшају квалитет живота.

Настава се реализује кроз три циклуса наставе од којих сваки траје једну
школску годину. Полазници се уписују директно у одређене циклусе у зависности од тога колико су претходно разреда завршили: I циклус – од I до IV разреда , II циклус – V и VI разред  и III година учења –VII и VIII разред . По завршетку наставе за 8. разред у оквиру трећег циклуса, полазници се уз асистенцију и саветовање Националне службе за запошљавање, опредељују за једну од  50 понуђених стручних обука. Ове обуке се реализују у средњим стручним школама и трају до три месеца.

[Best_Wordpress_Gallery id=”16″ gal_title=”druga šansa 02″]

Настава је организована у договору са полазницима, у периоду када њима највише одговара. У нашој школи се часови одржавају у вечерњим терминима.  Један час траје 30 минута. Настава је организована у блоковима.

Имамо  обучен школски тим, са искуством и жељом за радом и личним усавршавањем. План и програм ФООО је успешно спроведен у току претходне четири године, захваљујући тимском и одговорном раду обучених наставника за рад са одраслима.

Школски тим је пролазио кроз три модула обуке: Први модул – обука школског тима , други модул- – обука предметних наставника  и трећи модул – обука за андрагошког асистента. Школа је захваљујући успешном раду школског тима, добила верификацију за рад са одраслима.

[Best_Wordpress_Gallery id=”17″ gal_title=”druga šansa 03″]

У оквиру Основног образовања одраслих, сарађујемо успешно са Националном службом за запошљавање, Центром за социјални рад као и са ромском заједницом у Зрењанину који су нам често излазили у сусрет при решавању социјалних и друштвених  проблема полазника, затим су учествовали у подстицању полазника да упишу и заврше школу, прибављали једнократну помоћ за нострификацију диплома…

[Best_Wordpress_Gallery id=”18″ gal_title=”druga šansa04″]

НАШЕ АКТИВНОСТИ, РАДИОНИЦЕ  И ПОСЕТА БИБЛИОТЕКЕ, МУЗЕЈА…

[Best_Wordpress_Gallery id=”15″ gal_title=”Druga šansa”]

 

druga šansa 27

НОВИНСКИ ЧЛАНЦИ:

U KLUPAMA DO DIPLOME

 • Za polaznike funkcionalog obrazovanja odraslih, po projektu „Druga šansa”, počela je nova školska godina. Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš”, kao nosilac projekta, dobila je verifikaciju za nastavu  osnovnog obrazovanja odraslih. U trećem ciklusu, nastavu pohađa 25 polaznika (sedmi i osmi razred), drugi ciklus takođe 25 polaznika (peti i šesti razred), dok je u prvom ciklusu, koji ubuhvata nastavu od prvog do četvrtog razreda, 19 odraslih.
 • „Druga šansa” počela je 2010. godine, kada su ovaj projekat donirali Evropska unija i Ministarstvo  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a obezbeđeno je 3,5 miliona dinara iz fonda resornog ministarstva. Ministarstvo prosvete je donelo Zakon o obrazovanju odraslih koji će se primenjivati  od 1. januara 2014. godine. Od ove školske godine, funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih uključeno je u redovan sistem obrazovanja. U ulozi lokalnog partnera je filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu.
  B.

 PRIJAVE DO KRAJA MESECA

 • Funkcionalno obrazovanje odraslih je od ove školske godine deo sistema osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Upis polaznika je u toku.  Prijave se podnose u OŠ „Petar Petrović Njegoš” , a pravo na upis imaju sve odrasle osobe koje imaju 15  i više godina, a nemaju završenu osnovnu školu.
  Obuke polaznika koji su završili treći ciklus i stekli uverenje o završenoj osnovnoj školi počinju 16. septembra u HTPŠ „Uroš Predić” u Zrenjaninu. Nastava će početi 1. oktobra.
 • – U toku su pripreme za obuke, tj. obavljanje sanitarnog i lekaskog pregleda, što je polaznicima omogućila Nacionalna služba za zapošljavanje – kaže Sanja Kondić, kordinatorka projekta „Druga šansa” u Zrenjaninu. – Obuke koje polaznici ove godine pohađaju jesu obuka za izradu peciva i obuka za izvođača tekstilnih proizvoda za domaćinstva. Ukupno, 18 polaznika će pohađati obuke.
  Školske 2012/2013. godine četiri završena razreda osnovne škole steklo je ukupno 16 polaznika, od 21 upisanog. Polaznici drugog ciklusa, tj. petog i šestog razreda, nastavu su završili nedelju dana ranije, ukupno njih 14. Treći ciklus tj. sedmi i osmi razred, završila su 22 polaznika. U prethodne dve godine, koliko je projekat trajao, svedočanstva o završenim razredima po ciklusima steklo je ukupno 95 odraslih osoba.

 OSNOVNO OBRAZOVANjE ODRASLIH

 • Očekuje se da i Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš” dobije verifikaciju u što kraćem roku, kako bi na vreme bio potpisan sporazum između Škole i Nacionalne službe za zapošljavanje
 • Cilj projekta „Druga šansa“, koji se od 2010. godine u Srbiji realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije od 4,5 miliona evra, bio je da se sistemski razvije i testira program funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Za tri godine testiranja, novi program je za 4.535 odraslih pružio mogućnost da se vrate u školske klupe, steknu osnovno obrazovanje i stručnu obuku i tako započnu bolji život, a od ove školske godine uveden je u redovan sistem obrazovanja u Srbiji.
 • – U Zrenjaninu se  projekat „Druga šansa“ realizovao u OŠ „Petar Petrović Njegoš“ – kaže Sanja Kondić, zadužena za ovaj projekat. – Nastavnici koji su učestvovali u projektu prošli su  obuke, tj. odgovarajuće module obuka za rad sa odraslima. Pošto je verifikacija škola u toku, čekamo da i Škola „Petar Petrović Njegoš” dobije verifikaciju u što kraćem roku, kako bi bio na vreme potpisan sporazum između Škole i Nacionalne službe za zapošljavanje. Veliki broj polaznika dolazi iz okolnih sela i zaista im je neophodna novčana podrška za put.
  U toku projekta, svedočanstva o završenim razredima u školi stekla su 94 polaznika, a 24 polaznika su izašla na ispit za stručnu obuku u HPTŠ „Uroš Predić“ gde su stekli različita stručna znani uverenja.
  Nastavni plan i program funkcionalnog obrazovanja odraslih  je organizovan u tri jednogodišnja ciklusa obrazovanja – u prvom ciklusu polaznici završavaju prva četiri razreda osnovne škole, u drugom ciklusu – peti i šesti razred, a u trećem ciklusu sedmi i osmi razred i stručnu obuku za jedno od 50 ponuđenih zanimanja u trajanju do tri meseca. Kada završi osmi razred, polaznik odlazi na obuku u jednoj od srednjih stručnih škola, što organizuje i finansira Nacionalna služba za zapošljavanje. Školovanje je besplatno za sve polaznike, a namenjen je svim osobama starijim od 15 godina koje nemaju diplomu osnovne škole.
  Bečejac

 FUNKCIONALO OSNOVNO OBRAZOVANjE ODRASLIH petak, 09 novembar 2012.

 • „DRUGA ŠANSA“ U TRI ŠKOLE
  Prošle školske godine, organizovan je prvi projekat „Druga šansa – razvoj sistema funkcionalnog obrazovanja odraslih u Srbiji“, na osnovu programa pretpristupne pomoći Evropske unije, Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i GOPA konzorcijuma. Projekat je nastavljen u srednjem Banatu, u osnovnim školama „Petar Petrović Njegoš“, koja treba da upiše 75 polaznika u sva tri obrazovna ciklusa, „Braća Stefanović“ u Neuzini sa 83 polaznika i „Josif Marinković“ u Novom Bečeju sa stotinu kandidata.
  U projekat je uključena i Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ). Na evidenciji filijale NSZ u Zrenjaninu ima 1218 nezaposlenih bez završene osnovne škole i zanimanja, od toga njih 649 na teritoriji grada Zrenjanina.
  – Za vreme osnovnog obrazovanja odraslih, nezaposlena lica ostvaruju u visini najpovoljnijeg prevoznog sredstva refunadaciju putne karte – kaže Mirjana Ćulibrk – organizator obrazovanja odraslih u filijali Nacionalne službe zapošljavanja Zrenjanin. – Oni koji pohađaju osnovnu školu, a nisu na evidenciji nezaposlenih, treba da dođu u filijalu i prijave se, uz ličnu kartu, radnu knjižicu i svedočanstvo o završenom poslednjem razredu.
  Mirjana Ćulibrk napominje da će i ove godine za polaznike završnog ciklusa osnovnog obrazovanja biti organizovane stručne obuke.
  – Do kraka meseca organizovaćemo obuku za preduzetništvo i aktivno traženje posla. Predložićemo i obuke za polaznike sedmog i osmog razreda, zapravo za zanimanja koja su potrebna tržištu rada, ali želimo da saznamo za koje su to obuke zainteresovani sami polaznici – objašnjava Mirjana Ćulibrk.
  Po završetku obuke, polaznici stiču dodatna znanja, i to može da im kasnije pomogne prilikom traženja posla.
  BečejacU „NjEGOŠU“ DRUGI PUT
  U Zrenjaninu, u OŠ „Petar Petrović Njegoš“ prošle školske godine je prvi put organizovana „Druga šansa“, u tru ciklusa – prvi ciklus (od prvog do četvrtog razreda uspešno završilo 10 polaznika), drugi (peti i šesti) 15 i treći (sedmi i osmi) 17 polaznika. Za polaznike koji su završili osnovno obrazovanje organizovana je i obuka u Srednjoj školi „Uroš Predić“ koju je završilo 10 polaznika trećeg ciklusa

Полазници „Друге шансе“ у Народној скупштини

 • Поводом Међународног дана писмености
 • Београд, 8. септембар, 2013. –
 • Поводом Међународног дана писмености, у посланичком дому Народне скупштине Републике Србије одржан је скуп за полазнике и наставнике који су учествовали у програму функционалног основног образовања одраслих. Скупу је председавао Жарко Кораћ, потпредседник српског парламента, а међу присутнима су били и поједини посланици, шефови посланичких група и чланови Одбора за образовање, науке, технолошки развој и информатичко друштво у Народној скупштини и Одбора за европске интеграције.

 druga šansa 28

 Увођењем програма ФООО у редован систем образовања отвара се пут за његову одрживост.

Циљ је образовање што већег броја непимених и њихово интеграција у савременом  друштву.

druga šansa 29