Предметна настава

tabla

 

Миња Јовић – професор српског језика и књижевности
Тереза Јањић – професор енглеског језика
Весна Петровић – професор српског језика и књижевности
Милена Суботин – професор српског језика и књижевности
Зорица Исаков – Тољага – професор српског језика и књижевности
Тијана Мојсин Рајковић – професор српског језика и књижевности
Весна Пиперски Цуцић – професор српског језика и књижевности
Станковић Марија – професор енглеског језика
Марина Станимировић – професор енглеског језика
Теодора Филип Шубони – професор енглеског језика
Лидија Хаџић – професор енглеског језика језика
Марија Блажевић – професор енглеског језика
Светлана Куга – професор француског језика
Илија Чанак – професор француског језика
Милана Мићић – професор немачког језика
Иван Штефковић – професор немачког језика
Предраг Лојаница – професор ликовне културе
Ирена Босиљко – професор ликовне културе
Танкосић Вера – наставник ликовне културе
Дејан Амзирков- професор музичке културе
Александар Цветковић – професор музичке културе
Душан Стјепановић – професор историје
Снежана Болдижар – професор историје
Предраг Кандић – професор историје
Павлов Предраг – професор историје
Снежана Сантовац – професор географије
Неда Вулићевић – професор географије
Бојана Ергарац – професор географије
Ђорђе Миња – наставник физике
Иван Жировић – професор физике
Јашков Мариана – професор физике
Оливера Љујић – професор хемије
Борис Хекел- професор математике
Јована Попов- професор математике
Славка Гуглета – професор математике
Лепа Омаљев – професор математике
Јелена Лакатуш- професор математике
Маја Адамов – професор математике
Љиљана Јанку – професор биологије
Биљана Голошин – професор биологије
Слободанка Савић – професор биологије
Младен Лакатуш- професор техничког и информатичког образовања
Драгана Грандић- професор техичког и информатичког образовања
Драга Пешић – професор техичког и информатичког образовања
Станислава Бандуљ – професор техичког и информатичког образовања
Душан Ивковић – професор техичког и информатичког образовања
Хајналка Спасић – професор техичког и информатичког образовања
Сања Рацков – професор техичког и информатичког образовања
Биљана Ђорђић – професор информатике и рачунарства
Недељко Попов – професор информатике и рачунарства
Владимир Лудошки – професор информатике и рачунарства
Дринић Биљана – професор физичког васпитања
Маја Тот – професор физичког васпитања
Мирослав Молнар – професор физичког васпитања
Тања Берберски – професор физичког васпитања
Татјана Вуков – професор физичког васпитања
Вук Радовић – професор физичког васпитања
Наташа Стеванов – професор верске наставе
Даница Кнежевић – професор верске наставе
Душан Катић – професор грађанског васпитања