Некада давно…

Školaна Багљашу су били виногради а онда је почело да ниче насеље.
15. маја 1973. године почела је са радом нова школа.
Из ОШ “Владимир Назор” пребачено је 9 одељења нижих разреда. Наредне школске године, након извршене нове реонизације, угашена је школа “Никола Тесла” и наставнички кадар је прешао у нашу школу.

(more…)

Continue Reading

О Његошу

Петар Петровић Његош

Владар међу песницима, песник међу владарима.Njegos1

Петар Петровић Његош потиче из династије Петровић Његош која је од 1696 – 1818 владалаЦрном Гором.Рођен је у селу Његошима под Ловћеном. До 12. године Раде је, тако су Његоша од милоште звали, чувао овце под Ловћеном. Затим га је владика Петар I Петровић одвео да учи писменост на Цетињу у тамошњем манастиру. Кључна личност у развоју Његошеве личности био је Сима Милутиновић Сарајлија. Изненада 1830. године умире Петар I и Његош са непуних 17/19 постао владар Црне Горе. Његош је био свестрана личност, слободних, отворених а уједно и традиционалних схватања.

(more…)

Continue Reading

DILS – пројекат

Министарство просвете и науке, пројекат: DILS – Delivery of Improved Local Services – Пружање унапређених услуга на локалном нивоу у области образовања
Пројектни циклус: „Оснаживање школа за инклузивно образовање“

Реализација пројекта се одвија кроз две компоненте:
· подизање капацитета образовно – васпитних установа за примену инклузивног образовања, кроз програм обука: Индивидуализација приступа и Индивидуални образовни план (ИОП), у контексту ученика са различитим потребама за образовном подршком; Израда појединачних ИОП-а; Евалуација и ревизија ИОП-а.
· школе укључене у прву компоненту, путем предлога пројекта конкуришу за грантове, финансијска средства Светске банке

(more…)

Continue Reading

Пројекти

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ШКОЛЕ

Ове школске године реализујемо пројекте:

Покрени своју будућност

Неприступачност неформалног образовања и уједно недовљна информисаност о потреби за истим је проблем који се често јавља међу ученицима основних и средњих школа на територији Републике Србије. Управо из тих разлога, ове године организује се пројекат “Покрени Своју Будућност”. Идеја пројекта је да средњошколцима и ученицима седмог и осмог  разреда основних школа подигне свест о неформалном образовању и подстакне их да улажу у себе и шире своја знања и видике.

За ученике основних школа планиране су језичке радионице које имају за циљ упознавање културе одакле инострани студент волонтер долази као и стварање жеље за учењем новог страног језика. На крају пројекта, учесници ће добити сертификате о одслушаним едукација и стеченим вештинама. Ово је идеална прилика за све ученике основних и средњих школа који желе да улажу у своје образовање и додатно се информишу о стварима које су им неопходне за лични и професионални развој.

Очекује се да као резултат остваривања овог пројекта дође до смањења незапослености малдих кроз креирање платформе за неформално образовање и активизам младих. Код ученика се очекује јачање самопоуздања у односима са другима, развиијање комуникацијских вештина и тимског рада, јачање система вредностикоји високо вреднује самоодговорност, искрену и правилну комуникацију, оспособљавање себе и других на акцију.
(more…)

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu