Његош у Португалу

Наставници Основне школе ,,Петар Петровић Његош“ априла 2023. учествовали су у пројекту КА1
мобилности наставника Еразмус+. Релизација пројекта обухватала је стручно усавршавање
наставника похађањем курса Креативност и иновације у настави у Португалу (Лисабон, Сесимбра).
Тим ,,Његоша“ чиниле су директорица Марија Мијоковић, наставница српског језика и књижевности
Весна Петровић, наставница географије Неда Вулићевић, наставница енглеског језика Љиљана Марков, наставница физике Кристина Ђорђевић и педагог Снежана Димушевски.
Са другим полазницима курса из Пољске, Литваније, Италије, Немачке, Белгије, Шпаније и Хрватске
размениле су образовна искуства и успоставиле сарадњу. Проблеми образовања су углавном слични и
заједнички те је овај курс и дружење подстакло учеснике да и даље ученике усмеравају ка активном,
сарадничком учењу које дигитални алати могу олакшати.
Иако је данас још увек доминантан традиоционални приступ настави, важно је ученика ставити у центар процеса учења. Дигитални алати могу подстаћи мотивацију ученика и треба да буду део процеса подучавања и учења. Они помажу у развијању дигиталних компетенција и вештина потребних за 21. век те их можемо употребити као покретаче креативног учења и иновативне наставе. Током курса, разговарајући о правичности и једнакости, креативности и оригиналности, учесници су се упознавали са активним стратегијама учења које укључују дигиталне вештине. Како то изгледа у пракси учесници курса имали су прилику да виде у двема школама које су посетили, једној основној и једној средњој. Том приликом приказане су им методе и начини рада са ученицима различитих узраста, важност менторског и тимског рада, рад у комбинованим одељењима и како целокупна настава у школи може да буде пројектно оријентисана. У основној школи у граду Боа Агуа (Escola Basica Integrada da Boa Agua) примењује се нова методологија учења која брише границе између предмета и сараднички повезује ученике два разреда у комбинованим одељењима. Настава је флексибилна, нема школског звона, а учење се, такође, релизује тимским радом и пројектном наставом. Имали смо прилику да посетимо уређену ,,учионицу будућности“ у којој наставник организује процес рада кроз самостално и истраживачко учење. Учионица је опремљена алатима и намештајем погодним за тимски рад, истраживање и презентовање продуката рада.Предности тимског рада учесници су искусили и сами радећи у тимовима са наставницима из других земаља.Боравак у овој дивној земљи био је изузетно пријатан захваљујући домаћинима који су учеснике курса упознали са историјским и културним знаменитостима Лисабона, Сесимбре, Синтре, а обухаватала је и посету најзападнијој тачки Европе рту Рока.Ово је била незаборавна недеља квалитетног рада, учења и размена искуства и идеја. Применом наученог одмах по повратку са мобилности наша настава постала је богатија, креативнија и подстицајна за све учеснике наставног процеса. Колеге из Његоша, али и других школа, препознале су значај примене нових технологија и метода рада . Препоручујемо свим колегама да искористе могућност стручног усавршавања које нуди Еразмус+ програм и унапреде своје компетенције у раду са децом.