Јавне набавке

2018. година

Одлука о додели уговора партија 1 Пекарски производи 2018
Одлука о додели уговора партија 1 Пекарски производи 2018

-Позив ХРАНА ЊЕГОШ 2018
Позив ХРАНА ЊЕГОШ 2018

-Конкурсна документација ХРАНА ЊЕГОШ партије 1 до 3 2018.
Конкурсна документација ХРАНА ЊЕГОШ партије 1 до 3 2018

– Одлука о додели уговора за партију 1. Екскурзија за ученике I разреда
Одлука о додели уговора партија 1. Екскурзија за уценика I разреда

– Одлука о додели уговора за партију 2. Екскурзија за ученике II разреда
Одлука о додели уговора партија 2. Екскурзија за уценика II разреда

– Одлука о додели уговора за партију 3. Екскурзија за ученике III разреда
Одлука о додели уговора партија 3. Екскурзија за уценика III разреда

– Одлука о додели уговора за партију 4. Екскурзија за ученике IV разреда
Одлука о додели уговора партија 4. Екскурзија за уценика IV разреда

– Одлука о додели уговора за партију 5. Екскурзија за ученике V разреда
Одлука о додели уговора партија 5. Екскурзија за уценика V разреда

– Одлука о додели уговора за партију 6. Екскурзија за ученике VI разреда
Одлука о додели уговора партија 6. Екскурзија за уценика VI разреда

– Одлука о додели уговора за партију 7. Екскурзија за ученике VII разреда
Одлука о додели уговора партија 7. Екскурзија за уценика VII разреда

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге извођења екскурзија у школској 2017./2018. години, обликовану по партијама од 1 до 7, ЈН бр. 1.2.1./2018.
Позив Екскурзије Његош 2018

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – Услуге извођења екскурзија у школској 2017./2018. години, обликовану по партијама од 1 до 7, ЈН бр. 1.2.1./2018.
Конкурсна документација ЕКСКУРЗИЈЕ ЊЕГОШ 2018 KONACO

Јавна набавка електричне енргије 20.02.2018.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности електричне енергије, ЈН бр.1.1.2/2018
Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије JN br. 1.1.2./2018