ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

Током целе године чланови Ученичког парламента сарађиваће са другим ученичким организацијама, наставничким тимовима, ученичким парламентима других школа и локалном самоуправом. Председник и подпредседник Ученичког парламента присуствују седници наставничког већа и школског одбора. Председник Ученичког парламента учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе.

Close Menu