РАЗРЕДНА НАСТАВА:

Бранислав Оморац – професор разредне наставе
Дубравка Оморац – професор разредне наставе
Марија Ковачевић – професор разредне наставе
Славена Богдановић – наставник разредне наставе
Весна Крџић – професор разредне наставе
Јасмина Матић – професор разредне наставе
Љиљана Родић – професор разредне наставе
Драгана Радишић – професор разредне наставе
Драгана Вујичић – професор разредне наставе
Татјана Чихорић – Шерфезе – професор разредне наставе
Љиљана Пардањац – професор разредне наставе
Александар Радовић – професор разредне наставе
Славица Станимировић – професор разредне наставе
Гордана Милојков – професор разредне наставе
Весна Шкара – професор разредне наставе
Оливера Шекеровић – професор разредне наставе
Славица Тодоров – професор разредне наставе
Зорица Ољача – наставник разредне наставе
Мирјана Шебул – наставник разредне наставе
Оливера Јовић – професор разредне наставе
Весна Марковић – професор разредне наставе
Лидија Голић – професор разредне наставе
Наташа Цветковић – професор разредне наставе
Маја Васић -професор разредне наставе

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК:

Слађана Ћировић – наставник разредне наставе
Војислав Станојевић – наставник разредне наставе

Close Menu