Распоред одељенског старешинства за 2018/2019 годину можете погледати ОВДЕ

У нашој школи последњу деценију постоји Ученичка задруга. Ученици су укључени у креативне радионице. У оквиру Ученичке задруге активно учествујемо на разним манифестацијама које се организују у: нашој школи, (новогодишњи вашар, осмомартовска продаја, ускршња изложба…), насељу (,,Етно” фестивал, Дани Месне заједнице), граду (,,Викенд у центру”, ,,Етно ” фестивал, Дани пива), и околним местима (Кикинда ,,Дани лудаје “, Ботош -,,Етно ” фестивал).

Циљеви Ученичке задруге су :

– развијање позитивног односа према раду и стваралаштву,
– стварању радних навика,

– јачању осећања заједништва на раду,
– оспособљавање за примену стечених знања у практичном раду,
– развијање одговорности за преузете обавезе и дужности,
– поштовање рада и радне дисциплине.

У нашој Ученичкој задрузи ученици стварају разне креативне предмете, као што су: украсни кофери, украсне тарабице, подметачи за чаше, држачи за салвете, слике, украсни магнети, накит, украсна амбалажа за флаше, новогодишњи украси, кутијице за накит, стопери, честитке, позивнице и разни други украсни предмети.

Носиоци активности су поред ученика, и запослени радници наше школе:

– Лидија Голић – професор разредне наставе
– Драга Пешић – професор техничког образовања
– Весна Крџић – професор разредне наставе
– Мирјана Шебул – наставник разредне наставе
– Љиљана Родић – професор разредне наставе
– Весна Марковић – професор разредне наставе
– Наташа Цветковић – професор разредне наставе
– Јасмина Матић – професор разредне наставе
– Драгана Вујичић – професор разредне наставе
– Лидија Хаџић – професор енглеског језика
– Славица Станимировић – професор разредне наставе
– Ерне Палинко – домар

Током целе године чланови Ученичког парламента сарађиваће са другим ученичким организацијама, наставничким тимовима, ученичким парламентима других школа и локалном самоуправом. Председник и подпредседник Ученичког парламента присуствују седници наставничког већа и школског одбора. Председник Ученичког парламента учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе.

 

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ