Палинко Ерне – домар
Мијатов Радина – куварица
Палинко Марија – сервирка
Милованов Горан – сервирка
Васиљевић Љиљана – спремачица
Бранкица Лазић – спремачица
Весна Банека – спремачица
Ибојка Маринков – спремачица
Ева Шомођи – спремачица
Розалија Палинко – спремачица
Мирјана Ивановић – спремачица
Закић Цветана – спремачица
Опачић Драга – спремачица
Весна Катанић – спремачица

Close Menu