ДЕТЕТОВ МЕМОРАНДУМ

Не квари ме –  знам да не треба да имам све што тражим. Само те проверавам.
Не бој се да будеш одлучан са мном. То више волим – тад знам где сам.
Не буди недоследан. То ме збуњује и чини да избегавам све што могу.
Не обећавај превише, можда нећеш моћи да испуниш – то ће нарушити поверење које имам у тебе.

Не чини да се осећам мањим него што сам. Одговорићу на то правећи велике глупости.
Не исправљај ме пред другимa. Више ће ми значити ако то урадиш тихо, када смо сами.
Не  придикуј – изненадићеш се  колико знам о томе шта је добро, а шта лоше.

Не претварај моје грешке у  – грехове. Морам да научим да правим грешке без осећања да нисам добар.

Не тражи објашњења за моје лоше понашање. Понекад заиста не знам зашто сам нешто учинио.
Не заборави да волим да експериментишем – тако учим. Навикни се на то.
Не штити ме од последица. Морам да учим из искуства.
Не одбацуј ме када постављам отворена питања. Ако то урадиш мораћу информације потражити на другом месту.

Немој никад ни да споменеш да си перфектан и без мана – то ми задаје тежак задатак.
Не искушавај превише моју искреност. Понекад сам преплашен и говорим лажи.
Не брини због тога што мало времена проводимо заједно. Важно је како се то време проведе.Не дозволи да својим лошим навикама привлачим твоју пажњу. То ме охрабрује да тако  наставим.

Не користи силу против мене. То ме учи да је сила једино што се рачуна.
Не ради за мене оно што могу и ја сам. Тада се осећам као беба, наставићу да тражим услуге.Не одговарај на “луцкаста” или бесмислена питања. Ако то радиш видећеш да само желим да ти досађујем.
Не дозволи да те забрину моји страхови – постаћу  још уплашенији. Тада ти буди  храбар.
Не критикуј моје понашање док си љут. Из неког разлога у тим ситуацијама слабо чујем, а моја сарадња је још гора. Треба предузети кораке, али касније.

И поред свега, ја те  волим, молим те врати ми то љубављу…

Савет родитеља , кao саветодавно тело, има значајно место у оквиру прелиминарних послова школског одбора и директора који претходе одлучивањима и има значај у правилном процењивању жеља, ставова и могућности деце и родитеља.Његов велики значај je и у максималној интеграцији школе и породице, па тиме и друштвене заједнице. Ради остваривања интереса свих родитеља, Савет родитеља чине представници свих одељењa, као и представник родитеља деце са сметњама у развоју. Програм рада Савета родитеља усклађен је са Програмом партнерства са родитељима, Програмом Тима за сарадњу са родитељима и  Школским развојним планом. Чланове савета родитеља можете видети   ОВДЕ  
 • Доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте;
 • Доноси школски, односно васпитни програм (у дањем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи програм рада и усваја извештаје о његовом остваривању;
 • Доноси финансијски план школе;
 • Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџете Републике;
 •  Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 • Расписује конкурс и бира директора;
 • Разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно васпитног рада;
 • Развија системе награђивања за успешан рад;
 • Одлучује о жалби односно приговору на решење директора;
 • Обавља и друге послове у складу са законом,актом о оснивању и статутом.

Чланови школског одбора у школској 2019/20.години су:

 • Снежана Жугић,Оливера Јовић, и Зорица Исаков Тољага 
  из реда запослених
 • Роберт Киш, Ивана Михајлов и Светлана Бајчетић
  представници Савета родитеља
 • Александар Шаламон, Ана Чкоњевић, Небојша Голић
  представници друштвене заједнице

Индивидуални разговори наставника са родитељима за школску 2018/2019.годину 

  ПОГЛЕДАЈТЕ РАСПОРЕД