Пројекти

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ШКОЛЕ

Ове школске године реализујемо пројекте:

Покрени своју будућност

Неприступачност неформалног образовања и уједно недовљна информисаност о потреби за истим је проблем који се често јавља међу ученицима основних и средњих школа на територији Републике Србије. Управо из тих разлога, ове године организује се пројекат “Покрени Своју Будућност”. Идеја пројекта је да средњошколцима и ученицима седмог и осмог  разреда основних школа подигне свест о неформалном образовању и подстакне их да улажу у себе и шире своја знања и видике.

За ученике основних школа планиране су језичке радионице које имају за циљ упознавање културе одакле инострани студент волонтер долази као и стварање жеље за учењем новог страног језика. На крају пројекта, учесници ће добити сертификате о одслушаним едукација и стеченим вештинама. Ово је идеална прилика за све ученике основних и средњих школа који желе да улажу у своје образовање и додатно се информишу о стварима које су им неопходне за лични и професионални развој.

Очекује се да као резултат остваривања овог пројекта дође до смањења незапослености малдих кроз креирање платформе за неформално образовање и активизам младих. Код ученика се очекује јачање самопоуздања у односима са другима, развиијање комуникацијских вештина и тимског рада, јачање система вредностикоји високо вреднује самоодговорност, искрену и правилну комуникацију, оспособљавање себе и других на акцију.

-Школско такмичење нижих разреда “Искра знања”

Копартнер смо са невладином организацијом Добро дрво у оквиру које је ове године  аплицирано за неколико пројеката:

-Добро Дрво

Војводина је област у којој је само 6% територије под шумом, стога је потребан већи социо-еколошки ангажман заједнице на пољу креирања еколошке политике.

Добро дрво је пројекат инициран у граду Зрењанину јануара 2010 од стране удружења грађана „Фото Еxпо“,  путем ког се реализује модел планског озелењавања јавних зелених површина у граду уз укључивање и подстицање на сарадњу свих актера у локалној заједници, Градске управе,  јавних установа и предузећа, установа образовања, удружења грађана, привредника, компанија и грађана.

Током четири године реализације пројекта радимо уз подршку тима који чине представници/е:

– ЈП „Диекција за уређење и изградњу града Зрењанин“ – одговорна за израду планске документације и координацију садње,

– ЈКП „Чистоћа и зеленило“ – одговорна за продају садњица и реализацију активности садње,

– Одељења за заштиту животне средине градске управе Зрењанин – одговорно за комуникацију са слузбама града, градоначелником, скупштином града и градским већем,

– Културни центар Зрењанин и удружење „Фото Еxпо“ – одговорни за координацију пројекта, медиску кампању и анимацију грађана путем рекламне кампање у медијима и путем фацебоок профила Добро дрво.

– ОШ “Петар Петровић Његош” основна школа вишегодишњи партнер на пројекту чија је улога да у оквиру својих програма учествује у акцијама планирања и садње дрвећа током “Пролећне и јесење недеља садње”  сваке године. уУеници/це виших разреда и представници/це Ученичког парламента заједно са разредним старешинама активно учествују у садњи и том приликом се упознају са професијама социолог, архитекта, пејзажни архитекта и инж. шумарства. Са Учитељицама и ученицима/цама нижег разреда организујемо садњу у школском дворишту и предавање о озелењавању градова. Ученици/це добијају задатак да нацртају цртеж на тему Добро дрво.

-Клуб Родитеља

Приликом израде документа “Развојни план школе 2014-2018” препознато је да треба више радити на јачању сарадње школе и родитеља. Као могућност сарадње школе са родитељима предложено је оснивање Клуба родитеља у циљу јачање везе родитеља и школе, побољшања комуникације и транспарентности рада школе и већег доприноса кроз донације и организовање ваннаставних активности.

Почетак реализације активности на формирању Клуба родитеља је био на састанку Савета родитеља одржаног 13 фебруара 2014. Том приликом је израђена је маилинг листа присутних родитеља чланова/ца Савета родитеља, креиран је маил Клуб родитеља ППЊ <клубродитељаппњ@гмаил.цом> и путем маила родитељима су послата документа:

  1. Развојни план школе – документ,
  2. Презентација развојног плана – скраћена верзија плана
  3. План активности за јануар-јун 2014.

Почетком школске 2014/2015. на родитељским састанцима сви родитељи школе који желе да се укључе у рад клуба оставили су своје адресе, на састанку Тима за развојно планирање дате су смернице за даљу организацију и рад  Клуба родитеља.

-Крени од себе – буди активна/ан у превенцији родно заснованог насиља

У сарадњи са Тимом за заштиту ученика од насиља злостављања и занемаривања током јануара 2014 је написан пројекат који одобрен на УНИЦЕФ-овом конкурсу. У току је реализација пројекта „Крени од себе – буди активна/ан у превенцији родно заснованог насиља“ . Пројекат се финансира се од стране УНИЦЕФ-а (фонд Уједињених нација за децу) и спроводи се у партнерству са организацијама Аутономни Женски Центар и Центар Е8 из Београда и локалном партнерском организацијом удружењем грађана ПхотоЕxпо.

Пројекат се реализује у циљу разбијања стереотипа и предрасуда везаних за маргинализоване друштвене групе као што су: Роми, особе са инвалидитетом, хомосексуалне особе. Такође, пројекат се бави и темама као што су стереотипи, предрасуде, дискриминација, насиље и родно засновано насиље. Путем радионица и акција везаних за родно засновано насиље учесницима/цама  ученицима/цама се разјашњава принцип активног и реактивног насиља, а посебан акценат се ставља стављен на облике насиља. Током пројекта учесници/е (чланови/це вршњачких тимова) имају задатак задатак да у школи спроведу неку активност како би својим вршњацима/кињама пренесу стечено знање.

-Подршка локалне заједнице деци и младима са инвалидитетом.

Пројекат се реализује у циљу да се установа, наставници/це стручни/не сарадници/це, ученици/це и родитељи/ке упознају каква све подршка за децу и младе са инвалидитетом постоји  у  нашем граду,  шта је то што недостаје да би  се унапредио квалитет  њиховог  живота.  Зашто  је  важно  пружити  подршку  деци/  младима  са потешкоћама у развоју и њиховим породицама, шта тиме добија заједница. Такође, се ради на заговарању примене нове услуге лични пратилац детета која је предвиђена Законом. Пројекат се реализује у сарадњи са Центром за развој цивилног друштва, представницима локалне самоуправе, Центра за социјални рад, Интер ресорне комисије, удружења особа са инвалидитетом, других удружења, родитеља деце и младих са потешкоћама у развоју и другим заинтересованим.

Током године биће реализоване активности које доприносе већој видљивости потешкоћа са којима се сусрећу деца/млади са инвалидитетом и покренуће се иницијатива за решавање проблема.

-Мај месец математике

У сарадњи са Центром за промоцију науке, ОШ ППЊ организује активности којима промовише и реализује ову манифестацију у Граду Зрењанину. Све активности ће бити организоване кроз координацију помоћнице директора за програмске активности центра Оливере Чаћић Милутиновић и професора математике Бориса Хекела. Активности које буду реализоване у оквиру програма Мај месец математике имају за циљ представљање сасвим новог хоризонта ширења науке. Пројекат реализују наставници/це математике и учитељи/це у сарадњи са сарадницима Центра за промоцију науке, родитељима, институцијама Града Зрењанина и заинтересованим удружењима и ученицима/цама.

-ИНКЛУЗИЈА И СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЕЦЕ У СПОРТСКОМ СТРЕЉАСТВУ[Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”streljaštvo”]

 

Копартнер смо са стрељачким удружењем инвалида Олимп одобрен је пројекат за  све ученике школе час изборног спорта – стрељаштво, што ће прерасти у секцију стрељаштва.

Поред обуцавања деце правилном руковању орузијем и осталим елементима у спортском стрељаству циљ сколе стрељаства С.К. ОЛИМП је и да децу социјализује кроз овај спорт и да их инклузивно образује.

Инклузија је људско право и ми децу уцимо да:Особе са инвалидитетом не смеју бити одвојене од других људи или посматране као мање вазне.

У току је реализација следећих пројеката:

  1. Сви смо исти у вртлогу различитости – пројекат за циљ има већу инклузији Рома/киња у активности које се реализују у школском окружењу. Носилац пројекта ОШ Петар Петровић Његош, фиансира ЕХО
  2. “Глас младих против дискриминације” – циљ је разбијање предрасуда о припадницима ромске популације и стварање позитивне слике о Ромима/кињама, као и разумевање проблема социјалне угрожености и искључености Рома/киња. Носилац пројекта ЗЕЦ, партнерство ОШ ППЊ и Фото Еxпо – финансира – Канцеларија за људска и мањинска права Владе РС.
  3. “Превенција дигиталног насиља” – Радионице са ученицима/цана виших разреда и Ученичким парламентом. Носилац – Буди мушко клуб, партнер ОШ ППЊ, Центар Е8 и ФотоЕxпо, финансира УНИЦЕФ
  4. “Билдуј и мозак”, циљ је креативно уређење школског окружења, учионица, свлачионца и дворишта школа кроз слање порука које промовишу ненасилну комуникацију. Носилац Буди мушко клуб, партнерство ОШ ППЊ и Фото Еxпо, ресурс центар Центар за развој цивилног друштва – финансира Министарство омладине и спорта.
  5. Програм “Школа без насиља”, партнери ОШ ППЊ и Јединице за превенцију насиља Министарства, финансира УНИЦЕФ – Обука за наставнике/це и учитеље/ице на тему “Припрема одељенских старешина за рад са ученицима/цама и родитељима на тему родно заснованог  насиља”.
  6. Програм  “Израда правилника о Кучном реду школе”, партнери ОШ Петар Петровић Његош и Јединицa за превенцију насиља Министарства.

КРОЗ ИЗАЗОВЕ, ДО УСПЕХА – ЗАЈЕДНО!

По добијању средстава од Светске банке, у пројекту МПС РС “Школски грант” фаза Г5, започела је реализација наших пројектних активности:

– Формирани су базични наставнички тимови:
1. Тим за унапређивање квалитета наставног процеса
2. Тим за интерну евалуацију
3. Тим за информисање и контакт са јавношћу
4. Тим за наставнички клуб
5. Тим за ђачки парламент

– За чланове тимова, представнике Школског одбора и руководства школе, 7, 8. и 9. октобра 2005. године одржана је базична обука из организационог развоја и тимског рада.
Учесници семинара, њих двадесет двоје, упознати су са концептом организационог развоја и кључним карактеристикама организације која учи, управљањем квалитетом и системским приступом променама. Формулисали су визију школе, стратешке приоритете и циљеве деловања за наредну школску годину, дали предлог функционисања школских тимова и унапређења организационе структуре школе.
Водитељка семинара била је Сњежана Мрше, Група МОСТ, Београд, психолог и магистар мировних наука, тренер за програме конструктивног решавања сукоба, организационог развоја и дизајнирања обуке и стручна консултанткиња за демократизацију образовања.

За чланове Стручног актива за развојно планирање и Тима за информисање и контакт са јавношћу 18, 19. и 20. новембра 2005. одржана је базична обука из преговарања и јавног заговарања.
Четрнаест учесника семинара упознато је са концептом и кључним елементима интегративног преговарања и јавног заговарања. Овладали су основним вештинама и техникама решавања сукоба, постизања споразума и конструктивног јавног заступања својих интереса. Обликоване су поруке за јавност и припремљене презентације за медије.
Водитељке семинара биле су Сњежана Мрше и Марија Кривачић, психолог и интернационална гешталт терапеуткиња, тренер за програме конструктивног решавања сукоба и организационог развоја.[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”Projekti”]

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА РОМА

На конкурсу Министарства просвете и спорта РС наша школа је добила средства за пројекат који се реализовао у току школске 2004/2005. године. Новац се употребио за набавку уџбеника и школског прибора, финансирање екскурзија, посета позоришту, биоскопу и допунску наставу.

Slika djaka

Тако смо нашој деци ромске националности, којих има 60, помогли да се брже и лакше интегришу у своја одељења иравноправно са другом децом стичу знања.

ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Школски развојни план усмерава развој школе у наредне три године и заснива се на принципима аутономности школе и веће партиципације различитих актера у њеном животу.Из нашег Школског развојног плана настао је пројекат Кроз изазове, до успеха – заједно! који ће Министарство просвете и спорта РС финансирати из кредита Светске банке.Пројектом се предвиђа формирање и оснаживање иницијалних, базичних тимова наставника у области комуникацијских вештина, евалуације и самоевалуације.Предлогом пројекта планира се да се оснажене наставничке компетенције најпре ставе у функцију унапређивања праксе оцењивања ученика и јачања вештина ученика у примењивању техника евалуације и самоевалуације.Планирана је и набавка савремене наставне технологије – ласерског штампача у боји и ведео бима.