tabla

Миња Јовић – професор српског језика и књижевности
Весна Петровић – професор српског језика и књижевности
Милена Суботин – професор српског језика и књижевности
Зорица Исаков – Тољага – професор српског језика и књижевности
Тијана Мојсин Рајковић – професор српског језика и књижевности
Весна Пиперски Цуцић – професор српског језика и књижевности

Тереза Јањић – професор енглеског језика
Станковић Марија – професор енглеског језика
Марина Станимировић – професор енглеског језика
Теодора Филип Шубони – професор енглеског језика
Лидија Хаџић – професор енглеског језика језика
Марија Блажевић – професор енглеског језика

Светлана Куга – професор француског језика

Милана Мићић – професор немачког језика
Иван Штефковић – професор немачког језика

Предраг Лојаница – професор ликовне културе
Ирена Босиљко – професор ликовне културе
Танкосић Вера – наставник ликовне култyре

Дејан Амзирков- професор музичке културе
Александар Цветковић – професор музичке културе

Душан Стјепановић – професор историје
Снежана Болдижар – професор историје
Предраг Кандић – професор историје
Павлов Предраг – професор историје

Неда Вулићевић – професор географије
Бојана Ергарац – професор географије

Јашков Мариана – професор физике
Александра Керлета – професор физике

Оливера Љујић – професор хемије

Борис Хекел- професор математике
Јована Попов- професор математике
Славка Гуглета – професор математике
Лепа Омаљев – професор математике
Јелена Лакатуш- професор математике
Маја Адамов – професор математике

Љиљана Јанку – професор биологије
Биљана Голошин – професор биологије
Слободанка Савић – професор биологије

Младен Лакатуш- професор техничког и информатичког образовања
Драгана Грандић- професор техичког и информатичког образовања
Драгана Димитријевић – професор техичког и информатичког образовања
Душан Ивковић – професор техичког и информатичког образовања
Хајналка Спасић – професор техичког и информатичког образовања
Сања Рацков – професор техичког и информатичког образовања

Недељко Попов – професор информатике и рачунарства
Владимир Лудошки – професор информатике и рачунарства

Маја Тот – професор физичког васпитања
Мирослав Молнар – професор физичког васпитања
Тања Берберски – професор физичког васпитања
Татјана Вуков – професор физичког васпитања
Вук Радовић – професор физичког васпитања

Наташа Стеванов – професор верске наставе
Милана Јовић – професор верске наставе

Милана Рудић – професор грађанског васпитања

Close Menu