ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2016- 2017.ГОДИНЕ

poster Njegos

Редован упис ученика у први разред основне школе почеће 1. априла 2016. године.
Родитељи су законски обавезни да у први разред основне школе упишу децу која су рођена 2009. године и јануара и фебруара 2010.године.
Психолог и психолог – педагог ће родитељима заказати термин за индивидуални разговор и испитивање детета.
Деца која су млађа од наведеног узраста, а чији родитељи желе да она пођу раније у школу, могу да се пријаве за проверу спремности за полазак у школу код психолога школе, у периоду редовног уписа.
Приликом уписа потребно је донети следећа документа:
1. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од 6 месеци, не мора бити оригинал)
2. Потврда о завршеном систематском прегледу, оверена печатом педијатра надлежног диспанзера

БУДУЋИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО УСПЕШАН ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА У НАШОЈ ШКОЛИ!

ЈОШ МАЛО О НАСТАВИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ

Настава је организована у две смене. Преподневна смена почиње у 8 часова, а почетак поподневне је у 13.30 часова.Обавезни наставни предмети су: српски језик, математика, свет око нас, ликовна култура, музичка култура, физичка култура и енглески као страни језик.
Изборни наставни предмети су: верска настава или грађанско васпитање (одабере се само један), и други изборни предмет, који се одабере од понуђених предмета: од играчке до рачунара, чувари природе , народна традиција и лепо писање.
У школи се изучавају три страна језика: енглески као обавезан предмет и француски или немачки, као обавезан изборни предмет од 5. разреда.
Оцењивање у првом разреду је описно.
Рад са ученицима се организује тако да је у средишту образовног процеса дете, са својим специфичним потребама и могућностима.

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ РОДИТЕЉИМА БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
Родитељи наших ученика имају могућност да се и школске 2016/2017. године одлуче за продужени боравак свог детета у нашој школи.
Рад боравка је организован у трајању од 6 до 16:30 часова. Деци су обезбеђена три оброка: доручак, ужина и ручак, који се сервира у трпезарији школе. Осим израде домаћих задатака, деца у боравку развијају креативне способности, много времена проводе на отвореном простору, у дружењу и физичким активностима.
Молимо родитеље који намеравају да упишу децу у ова одељења то учине приликом уписа, ради лакшег организовања наставе.
За додатна објашњења можете се обратити директору и помоћнику директора Школе
Дух наше школе је заиста Његошевски. Вредни, са пуно осмеха радимо у нашој задрузи, где уз стручну помоћ наставника производимо предмете од природног материјала који су обележје нашег окружења.
Дођите, придружите нам се !

У сваком тренутку, у школи је радна атмосфера. Осим редовне наставе, ученици се припремају за бројна такмичења. Награде не изостају. Српски језик, математика, енглески и француски језик, хемија,физика,биологија,историја, техничко и информатичко образовање – прва, друга и трећа места су загарантована! Ни здрав дух не изостаје: одбојка, гимнастика, рукометбалет, плес,борилачки спортови,стрељаштво,голф…

У ˮЊегошуˮ, врата школе су увек отворена!

Ученици и родитељи се свакодневно могу обратити психологу, школском психологу – педагогу и дефектологу школе, који ће им пружити подршку и стручну помоћ.

Изузетну пажњу поклањамо комуникацији са родитељима наших ученика. Зато, поред редовне сарадње са наставницима, родитељи имају свој термин код директора школе. Сваки родитељ је добродошао са својим питањима, сугестијама, недоумицама, примедбама, похвалама…

С поштовањем,

колектив школе