Обавештење за ученике и родитеље

Обавештење за ученике и родитеље

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ
На основу препоруке Савета родитеља, а ради
безбедности ученика, Школски одбор је донео
одлуку да се велики одмор враћа на трајање од
петнаест минута и да се капије школе закључавају
током свих одмора.
Ученици ће
током одмора моћи да бораве у
школском дворишту, а ужину могу обезбедити пре
доласка у школу или је купити током одмора у
школској кухињи.
Мирослав Брњош, директор