САВЕТ  РОДИТЕЉА 2018/2019.ГОДИНЕ

Савет родитеља , кao саветодавно тело, има значајно место у оквиру прелиминарних послова школског одбора и директора који претходе одлучивањима и има значај у правилном процењивању жеља, ставова и могућности деце и родитеља.Његов велики значај je и у максималној интеграцији школе и породице, па тиме и друштвене заједнице.
Ради остваривања интереса свих родитеља, Савет родитеља чине представници свих одељењa, као и представник родитеља деце са сметњама у развоју. Програм рада Савета родитеља усклађен је са Програмом партнерства са родитељима, Програмом Тима за сарадњу са родитељима и  Школским развојним планом.

Чланове савета родитеља можете видети ОВДЕ

Close Menu