Марија Мијоковић 
директор школе

Станислава Капор 
секретар

 

 

Драгица Ђукић
шеф рачуноводства

Ана Бајчетић
административни радник

Весна Тот
административни радник

 

 

Бојана Попов
психолог

Снежана Димушевски
педагог

Елвира Молнар 
 дефектолог-олигофренолог реедукатор психомоторике


Снежана Жугић

библиотекар 

Бранислав Оморац – професор разредне наставе
Дубравка Оморац – професор разредне наставе
Марија Ковачевић – професор разредне наставе
Весна Крџић – професор разредне наставе
Хелена Милиновић – професор разредне наставе
Љиљана Родић – професор разредне наставе

Драгана Радишић – професор разредне наставе
Драгана Вујичић – професор разредне наставе
Татјана Чихорић – Шерфезе – професор разредне наставе
Љиљана Пардањац – професор разредне наставе
Александар Радовић – професор разредне наставе
Славица Станимировић – професор разредне наставе
Гордана Милојков – професор разредне наставе
Весна Шкара – професор разредне наставе
Оливера Шекеровић – професор разредне наставе
Славица Тодоров – професор разредне наставе
Зорица Ољача – наставник разредне наставе
Мирјана Шебул – наставник разредне наставе
Оливера Јовић – професор разредне наставе
Весна Марковић – професор разредне наставе
Лидија Голић – професор разредне наставе
Наташа Цветковић – професор разредне наставе

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК:

Смиљана Маринац – професор разредне наставе
Славена Богдановић – професор разредне наставе 

Миња Малинић – професор српског језика и књижевности
Весна Петровић – професор српског језика и књижевности
Милена Суботин – професор српског језика и књижевности
Зорица Исаков – Тољага – професор српског језика и књижевности
Тијана Мојсин Рајковић – професор српског језика и књижевности
Весна Пиперски Цуцић – професор српског језика и књижевности

Тереза Јањић – професор енглеског језика
Марков Љиљана – професор енглеског језика
Марина Станимировић – професор енглеског језика
Теодора Филип Шубони – професор енглеског језика
Лидија Хаџић – професор енглеског језика језика
Марија Блажевић – професор енглеског језика

Светлана Куга – професор француског језика

Милана Мићић – професор немачког језика
Зорана Милошевић – професор немачког језика
Кристина Палинко – професор немачког језика

Предраг Лојаница – професор ликовне културе
Ирена Босиљко – професор ликовне културе
Јасмина Руњо – професор ликовне културе

Дејан Амзирков- професор музичке културе
Александар Цветковић – професор музичке културе

Душан Стјепановић – професор историје
Снежана Болдижар – професор историје
Предраг Кандић – професор историје
Павлов Предраг – професор историје

Неда Вулићевић – професор географије
Бојана Ергарац – професор географије
Душанка Милош – професор географије

Кристина Ђорђевић – професор физике
Александра Керлета – професор физике
Милица Мажић – професор физике

Оливера Љујић – професор хемије
Јована Мркушић – професор хемије

Борис Хекел- професор математике
Јована Попов- професор математике
Славка Гуглета – професор математике
Лепа Омаљев – професор математике
Јелена Лакатуш- професор математике
Маја Адамов – професор математике

Љиљана Јанку – професор биологије
Биљана Голошин – професор биологије
Слободанка Савић – професор биологије

Младен Лакатуш- професор техничког и информатичког образовања
Драгана Грандић- професор техичког и информатичког образовања
Драгана Димитријевић – професор техичког и информатичког образовања
Душан Ивковић – професор техичког и информатичког образовања
Хајналка Спасић – професор техичког и информатичког образовања
Сања Рацков – професор техичког и информатичког образовања

Недељко Попов – професор информатике и рачунарства
Владимир Лудошки – професор информатике и рачунарства

Маја Тот – професор физичког васпитања
Мирослав Молнар – професор физичког васпитања
Тања Берберски – професор физичког васпитања
Татјана Вуков – професор физичког васпитања
Вук Радовић – професор физичког васпитања

Наташа Стеванов – професор верске наставе
Милана Јовић – професор верске наставе

Милан Рудић – професор грађанског васпитања

 

Палинко Ерне – домар
Мијатов Радина – куварица
Палинко Марија – сервирка
Милованов Горан – сервирка
Васиљевић Љиљана – спремачица
Бранкица Лазић – спремачица
Весна Банека – спремачица
Ибојка Маринков – спремачица
Ева Шомођи – спремачица
Розалија Палинко – спремачица
Мирјана Ивановић – спремачица
Закић Цветана – спремачица

Опачић Драга – спремачица
Весна Катанић – спремачица