БЛОГ НАСТАВНИЦЕ МАЈЕ АДАМОВ

 

– Реч математика потиче од грчке речи máthēma, која значи учење, студије, наука.

– Нула (0) је једини број који не може да се представи римским бројевима.

– Енглеска реч за нулу, zero, настала је од арапске речи sifr, која је такође дала и реч шифра, што значи ”тајни начин писања”.

– Број 5 се на таи језику изговара као “ha”. Зато се 555 често користи као скраћеница у сленгу за “hahaha”…..